Том 17, № 1 (2023)

Весь выпуск

Просмотреть или скачать весь выпуск PDF

Содержание

ИСТОРИЯ

Victoria M. Marasanova
PDF
8-17
Vladimir S. Okolotin
PDF
18-27
Maxim V. Salimgareev
PDF
28-37
Nadezhda E. Khokholkova
PDF
38-49
Ruslan Y. Chervyakov
PDF
50-57
Ekaterina S. Ryzhikova
PDF
58-65
Evgeniy S. Danilov, Oksana G. Tsymbal
PDF
66-77

ПРАВО

Artem V. Ivanchin, Ludmila O. Kuleva, Fatima Kh. Naurbieva
PDF
78-89
Elena V. Koneva, Nadezhda N. Tarusina, Snezhana V. Simonova
PDF
90-101
Levan G. Dzhidzhavadze
PDF
102-111
Anna S. Titova
PDF
112-119

ПСИХОЛОГИЯ

Alexander A. Karpov, Anastasia A. Volchenkova
PDF
120-129
Ksenia A. Selezneva, Tatyana A. Zhalagina
PDF
130-137
Alyona M. Pervitskaya
PDF
138-147
Valentina B. Tokareva
PDF
148-152