Том 9, № 3 (2023)

Весь выпуск

Просмотреть или скачать весь выпуск PDF

Содержание

ПОЛИТОЛОГИЯ

Ilya A. Mamzelev, Anton V. Shterle
PDF
256-269
Denis E. Palatnikov, Vlada V. Osipova
PDF
270-279
Nina A. Sukhonina, Yury A Golovin
PDF
280-289

СОЦИОЛОГИЯ

Оlga V. Eparkhina
PDF
290-299
Alexander V. Shustov
PDF
300-313

ФИЛОЛОГИЯ

Musadin L. Kardanov, Madina Y. Ezaova, Juleta Kh. Shugusheva
314-323
Anna A. Talitskaya, Yulia E. Zueva
PDF
324-336