Том 9, № 1 (2023)

Весь выпуск

Просмотреть или скачать весь выпуск PDF

Содержание

ПОЛИТОЛОГИЯ

Nikolay M. Pechenkin, Vladislav E. Turiev
PDF
6-17
Mikhail A. Stepanov
PDF
18-31
Lubov N. Tsoi
PDF
32-43

СОЦИОЛОГИЯ

Natalia N. Kozlova, Sergey V. Rassadin
PDF
44-57
Oksana V. Kuchmaeva, Tamara K. Rostovskaya
PDF
58-69
Alexander G. Malyshev
PDF
70-83
V. G. Semyonova, Tamara P. Sabgayda, Alexander V. Zubko, Galina N. Evdokushkina
PDF
84-101
Irina A. Simonova, Anastasia V. Shvetsova, Marina S. Krivoshchekova
PDF
102-113

ФИЛОЛОГИЯ

Anna A. Talitskaya, Polina S. Berezina
PDF
114-125
Anna A. Talitskaya, Yulia V. Kasatkina
PDF
126-138